Asbestsanering Oslo

Asbestsanering Oslo – Profesjonell og trygg innvendig og utvendig sanering. 

Asbestsanering Oslo

Asbestsanering Oslo – Vi hjelper deg med informasjon om hele prosessen når du trenger å rydde eiendommen din fra farlig asbest. Trenger du hjelp med asbestsanering kan du finne profesjonelle løsninger i henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift om asbest (best. nr. 235).

Arbeidstilsynet stiller strenge krav til de som skal arbeide med asbestsanering. Det er kun personell med opplæring som får utføre sanering av asbest og alle bedrifter som jobber med asbest skal inneha tilatelse til å jobbe med innvendig og/eller utvendig asbest sanering.

Før arbeidet kan starte er det også et krav at Arbeidstilsynet får beskjed om dette. Du kan lese mer om det her.

Asbestsanering Oslo

Hva er asbest

Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske mineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft. Fibrene har vært kjent i lang tid men det er først de siste årene at man har lokalisert dette som kreftfremkallende og kan gi lungekreft. Sykdommen som forårsakes ved innånding av asbeststøv kalles asbestose. De som jobber med asbest er utsatt for fiberspredning og høy risiko for innånding hvis man ikke tar forhåndsregler eller arbeidet utføres av ikke profesjonelle.

Hvor farlig er egentlig asbest

De færreste er klar over nøyaktig hvor farlig asbest er eller hva som skjer hvis man blir eksponert for asbest. Men asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Asbest ble mye brukt under oppussing og nybygg på 50-, 60- og 70-tallet. I Norge ble asbest forbudt i 1985. Til tross for forbudet utgjør asbest fortsatt en stor helserisiko for bygningsarbeidere siden det fortsatt er tilstede i gamle byggematerialer.

 

Tilbud på asbestsanering

Tjeneste ved asbestsanering Oslo

Mange kjenner ikke til farene knyttet til asbesteksponering, og særlig unge arbeidstakere i risikoyrker er lite bevisst farene ved asbest. Vi kan bistå med alt fra prøvertaking til sanering:

 • Asbest test og analyse
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Søknad til Arbeidstilsynet
 • Forskriftmessing nedpakking
 • Sanering av asbestholdige materialer
 • Rådgivende tjenester i forbindelse med asbest
 • Innvendig og utvendig sanering

Mistenker du at det er asbest til stede? Ta gjerne kontakt med oss så avtaler vi prøvetaking.

Trenger du hjelp med riving, kjøre bort byggeavfall eller annen avfallshåndtering finnes det erfarne flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på dette. Flyttefoten AS og Renova har bred kunnskap med håndtering av komplekse og vanskelige oppdrag.

Asbestanalyse

Mistenker du at bygget eller boligen du oppholder deg i inneholder asbest kan du ta kontakt med oss slik at vi kan ta en asbest test. Vi får normalt svar innen 48 timer og viser analysen t det er asbest til stede kan vi starte arbeidet innen kort tid. Har dere allerede satt i gang oppussing, riving eller vedlikehold skal arbeidet stanses dersom det er for eksponering av asbeststøv.

Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn.

Risikoen rundt asbest ble kjent på 70-tallet og det har siden 1985 vært forbudt å bruke asbestholdige byggematerialer i Norge. For å unngå helserisikoen, er det viktig å følge reglene for håndtering av asbest.

Hvor finnes det asbest

Man finner ofte asbest i bygninger som ble ferdigstilt før 1980, da ble det forbudt å bruke asbest i Norge. Noen steder der man kan finne asbest:

 • Ventilasjonsrom
 • Kjeller/fyrkjeller
 • Isolasjonsrør
 • Flis lim avrettingsmasse
 • Brannskillevegger
 • Platetak

For å være helt sikker på om det er asbest man står overfor må det gjøres en prøvetaking og analyse.

Asbestsanering Oslo
Husk å melde fra til Arbeidstilsynet

Før arbeidet med asbestsanering kan starte skal det sendes søknad til Arbeidstilsynet. Meldingen skal inneholde følgende informasjon.

 • Arbeidsstedets beliggenhet
 • Typer og mengder asbest og asbestholdig materiale
 • Aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet
 • Antall arbeidstakere og deres opplæring
 • Når. Startdato for arbeidene og varighet
 • Tiltak som er iverksatt for å begrense eksponering

Forskriften om asbest retter seg ikke mot privatpersoner, men mot virksomheter som er underlagt arbeidsmiljøloven.

Asbestsanering

Ofte stilte spørsmål om asbestsanering

Det kan ofte være vanskelig å oppdage asbest og mange er ikke klar over at de kanskje har asbest i huset. For å kunne fastslå at det er asbest til stede må det gjøres en asbestanalyse/prøve. Før man starter med oppussing kan det derfor være lurt å undersøke om det finnes asbest i bygningsmaterialer.

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende.


Asbest som ligger i ro er generelt ikke farlig men det er et krav at det skal kartlegges og risikovurderes. Det er ingen som kan fastslå om det er asbest eller ikke uten å gjøre en analyse. Asbestfibrer kan være farlig da de kan ta seg ned i lungene og lage irritasjoner. Etterhvert som det oppstår forandringer i lungene kan man få sykdommer som lungekreft, asbestose og tykktarmkreft. Andre sykdommer som asbest også kan forårsake er kreft i lungehinnen, pleuraplakk, asbestpleuritt perikarditt og kronisk obstruktiv lungesykdom.


Asbest finnes i blant annet innvendige og utvendige takplater og veggplater, gulvbelegg, linoleum, fliser, lim, tjærelim, avrettingsmasse, duker, i støp og betong, i og rundt rør, lufterør og kanaler.