Asbest analyse

Asbest Analyse – Test

Mistenker du at bygget eller boligen du oppholder deg i inneholder asbest kan du ta kontakt med oss slik at vi kan ta en asbest test. Vi får normalt svar innen 48 timer og viser analysen t det er asbest til stede kan vi starte arbeidet innen kort tid.

Har dere allerede satt i gang oppussing, riving eller vedlikehold skal arbeidet stanses dersom det er for eksponering av asbeststøv. 

Asbest analyse – Hvor farlig er asbest

Mange kjenner ikke til farene knyttet til asbesteksponering, og særlig unge arbeidstakere i risikoyrker er lite bevisst farene ved asbest.

Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn.

Risikoen rundt asbest ble kjent på 70-tallet og det har siden 1985 vært forbudt å bruke asbestholdige byggematerialer i Norge. For å unngå helserisikoen, er det viktig å følge reglene for håndtering av asbest. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til de som skal arbeide med asbestsanering og det er kun bedrifter med autorisasjon som har lov til å utføre asbestsanering.

Det er kun bedrifter som har autorisasjon fra Arbeidstilsynet som har lov til å arbeide med asbest.

 

Asbest analyse

Asbestanalyse ved oppussing

I 1980 ble det forbudt å bruke produkter og materialer som inneholder asbest til isolasjon. Asbestfibre frigjøres fra byggematerialer under for eksempel riving. Vurderer du å pusse opp i boligen er det derfor lurt å gjøre en asbestanalyse før du starter oppussingsarbeidet. Det kreves tillatelse fra Arbeidstilsynet for å håndtere asbest for analyseformål. Vi anbefaler ALS Laboratory Group Norge som er et laboratorieselskap som tilbyr et bredt spekter av kjemiske og mikrobiologiske analysetjenester. For å bestille en asbestanalyse kan du gjøre dette her.

Hvor kan det være asbest

Man finner ofte asbest i bygninger som ble ferdigstilt før 1980, da ble det forbudt å bruke asbest i Norge. Noen steder der man kan finne asbest:

  • Ventilasjonsrom
  • Kjeller/fyrkjeller
  • Isolasjonsrør
  • Flis lim avrettingsmasse
  • Brannskillevegger
  • Platetak