Asbestkurs

Asbestkurs – Teorikurs for deg som skal arbeid med asbest

Risikoen rundt asbest ble kjent på 70-tallet og det har siden 1985 vært forbudt å bruke asbestholdige byggematerialer i Norge. For å unngå helserisikoen, er det viktig å følge reglene for håndtering av asbest. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til de som skal arbeide med asbestsanering og det er kun bedrifter med autorisasjon som har lov til å utføre asbestsanering.

Jobber du i byggbransjen og skal arbeide med asbest under riving eller sanering? Forskriften om asbest pålegger alle arbeidsgivere i Norge å sørge for at alle som utfører oppdrag med asbest har godkjent opplæring. Det finnes flere asbestkurs som gir opplæring i innvendig asbestarbeid og utvendig asbestarbeid.

Her finner du tilgjengelige asbestkurs i Norge.

Kurs i asbestsanering

Arbeid med asbest krever opplæring før man kan starte å jobbe med asbestsanering. Kurset skal gjennomføres slik at de tilfredsstiller forskriften om asbest.  Kurs i asbestsanering tar for seg:

  • Generelt om asbest, hva er asbest og hvor finnes asbest
  • Kunnskap om gjeldende lover og forskrifter
  • Kunnskap om Arbeidsmiljøloven
  • Kunnskap om helserisiko ved asbestarbeid
  • Kunnskap om arbeidsmetoder
  • Informasjon om verneutstyr
  • Kunnskap om saneringsmetoder
  • Kunnskap om avfallshåndtering

Kurs i asbestsanering varer mellom 2-4 dager.

Er asbest farlig

Risikoen for å bli syk av asbest beregnes vanligvis på en skala fra lav eksponering til høy eksponering. Hvis du midlertidig, for en kort periode, blir utsatt for asbestfibre, kan risikoen for å bli syk generelt sies å være veldig liten. Hvis derimot asbest inhaleres regelmessig, blir risikoen større. For de som røyker, er risikoen for å få noen av sykdommene også større da lungene allerede er utsatt.

Selv om en kortvarig eksponering ikke medfører noen større risiko i forhold til en lengre og større eksponering, er det fortsatt viktig å alltid beskytte deg selv på riktig måte når du foretar en dekontaminering og ha riktig type klær og utstyr.

Asbestkurs