Asbest som ligger i ro er generelt ikke farlig men det er et krav at det skal kartlegges og risikovurderes. Det er ingen som kan fastslå om det er asbest eller ikke uten å gjøre en analyse. Asbestfibrer kan være farlig da de kan ta seg ned i lungene og lage irritasjoner. Etterhvert som det oppstår forandringer i lungene kan man få sykdommer som lungekreft, asbestose og tykktarmkreft. Andre sykdommer som asbest også kan forårsake er kreft i lungehinnen, pleuraplakk, asbestpleuritt perikarditt og kronisk obstruktiv lungesykdom.